MobileSheets Forums

Full Version: Dansk oversættelse
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
Hej
Jeg har lavet den danske oversættelse. Der er sikkert nogle fejl hist og her. Har du fundet nogle af dem eller forslag til forbedringer, så skriv dem herunder. Smile

Jens-Erik, Danmark
(06-07-2013, 02:18 AM)jenserik Wrote: [ -> ]Hej
Jeg har lavet den danske oversættelse. Der er sikkert nogle fejl hist og her. Har du fundet nogle af dem eller forslag til forbedringer, så skriv dem herunder. Smile

Jens-Erik, Danmark

Hej Jens Erik!
Hvor finder jeg din oversættelse?
mvh
Hans Erik